1-cube s.r.o. Havlíčkův Brod Czech Republic

Provozní zákalometr- fotometr PZF2016Provozni zakalometr PZF2016.jpg

Jsou určeny pro průběžné měření změn koncentrace kapalin, suspenzí či emulzí za provozních podmínek přímo v přepravním potrubí. Lze je použít v široké škále výrobních aplikací i pro kapaliny s trvale vyšší teplotou s vyjímkou sledování velmi čirých kapalin, jak je vidět z následných příkladů možného nasazení v pivovarském provozu.

Provozní zákalometr- fotometr PZF2016

 


1-cube s.r.o. Havlíčkův Brod Czech Republic