1-cube s.r.o. Havlíčkův Brod Czech Republic

Filtracyjność

Category:   Przyrządy laboratoryjne  > Filtracyjność
Zobrazení 
  
78apol Mikrofiltr - typ FP
Dotychczasowe metody oznaczania filtracyjności piwa sprowadzały się do śledzenia indywidualnych wyników analitycznych mających wpływ na przebieg filtracji np. takich jak: rozluźnienie słodu, zawartość bglukanu, lepkość roztworów słodowych itd. Wytworzony filtr - typ FP z oddzielnym, osobnym napływem i z odnawialną przegrodą, płytą filtracyjną, która umożliwia dobór mieszanek filtracyjnych jest nowym rozwiązaniem technicznym, za pomocą którego określa filtracyjność piwa w podobnych warunkach jakie występują w produkcji. Urządzenie pracuje z małą ilością próbki wzorcowej, pomiary nie są porównywalne a określają absolutne wartości przepuszczalności warstwy filtracyjnej. Na zasadzie tej istnieje możliwość optymalizacji składu mieszaniny filtracyjnej. W mikrofiltrze jest możliwość mierzenia zanoszenia , zamulenia warstwy filtracyjnej i oporności mieszaniny filtracyjnej z piwem.

Rozwiązywanie zadań praktyki technicznej i badań naukowych:
 • pomiar charakterystyk filtracyjnych warstw wstępnych i bieżąco nanoszonych.
 • określanie charakterystyk filtracyjnych warstw poszczególnych materiałów filtracyjnych.
 • określanie charakterystyk filtracyjnych warstw środków stabilizacyjnych.
 • określanie charakterystyk filtracyjnych kompleksu materiałów filtracyjnych i substancji osadowych.
 • pomiar szybkości blokowania warstwy filtracyjnej piwem i między produktami.
 • pomiar filtracyjności piwa i między produktów.
 • określanie wpływu koncentracji drożdży na filtracyjność.
 • ocena wpływu właściwości surowców na filtracyjność piwa.
 • analityczne oszacowania zachowywania się filtru stosowanego w produkcyji.
 • sprawdzenie skutków korekt technologicznych i preparatów użytych dla polepszenia filtracyjności.
 • wybór kryteriów analitycznych w celu prognozowania filtracyjności.
 • kalibracja spektrofotometrów podczerwieni w celu prognozowania filtracyjności piwa.
 • określanie przepuszczalności materiałów filtracyjnych.
Mikrofiltr - typ FP
MIKROFILTR umożliwia ustalać:
 • automatyczny zapis krzywych filtracyjnych.
 • wyliczenia charakterystyk filtracyjnych.
 • wyniki w jednostkach Darcy i w jednostkach szybkości - przepływu np.: hl. m 2 h 1.
 • wyniki w specyficznych jednostkach wielkości stałej placka filtracyjnego wg Raible testu.
 • stałą blokowania warstwy.
 • maksymalną objętość filtracyjną V max.
 • empiryczne jednostki przy zamulaniu warstwy.
 • wzajemne przeliczenia wyników poszczególnych metod pomiarowych.
 • permeabilitę - przepuszczalność.
 • szybkość filtracyjną - wg EBC.
 • szybkość filtracyjną - wg FILTROX.
 • filtracyjność wg Raible.
 • filtracyjność w powszechnie stosowanych jednostkach oporności używanych do mierzenia przepływu ziemi okrzemkowych.


Mashing bath, Maischbad, Maischapparat, PU Monitor, PU-Monitor, Pasteurization monitor, Gehaltemeter, CO2 Gehaltemeter, CO2 measurement, O2 measurement, Portable oxygen meter, Dissolved oxygen meter, Decarbonizer, Beer analyzer, Wine analyzer, Foam stability, Nibem, Forcing test, Immersion circulator, Immersion thermostat, Haze-meter, Turbidity meter, Colloidal stability of beer, Tetrazolim test, Vitascop, Anaerostat