Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español
Drobečková navigace

1-cube s.r.o. > Novinky > Analyzátor stability pěny typ FSA-COMFORT

Analyzátor stability pěny typ FSA-COMFORTDatum konání:
1.1.2006
1. Měření rozpadu pěny vytvořené vysokotlakým způsobem podle metodiky NIBEM 
Nibem měří čas poklesu povrchu pěny o výšku 10, 20, 30 mm pomocí systému elektrod. Centrální sonda je ponořena v pěně a pomalu se do pěny zanořuje. Pokud se některá z vedlejších elektrod dotkne povrchu pěny pohyb dolů se zastaví až do doby než je kontakt v důsledku poklesu pěny přerušen - pak se opět elektrody pohybují směrem dolů a cyklus se opakuje. Měření začíná od okamžiku, kdy pěna poklesne o 10 mm pod okraj kyvety. Měření pokračuje do okamžiku poklesu pěny o dalších 30 mm , tj. 40 mm od okraje kyvety. Pro reprodukovatelnost měření má zásadní význam odběr vzorku. Pivo se odebírá z lahve nebo plechovky pod tlakem 2 atm. pomocí sampleru ICAS a Flasheru, ve kterém se vytváří pěna.


Vytváření pěny podle metodiky NIBEM: 
1-Analyzátor stability pěny FSA, 2-Sampler ICAS, 3-Flasher, 4-Měřící kyveta, 5-Propojovací hadička
 

2. Automatické měření rozpadu pěny, vzniklé naléváním piva z láhve do sklenice 
Pěna vzniká pádem piva nasyceného oxidem uhličitým a odebíraného automaticky přímo ze stočené láhve. Tento způsob napodobuje lití piva přirozeným způsobem. Pivo se napouští z lahve nebo plechovky do měřící kyvety. Pro nastavení rychlosti napěňování a standardizaci postupu měření se zaznamenává doba napouštění. Napouštění je automaticky ukončeno po prvním kontaktu elektrodového senzoru s povrchem pěny. Elektrody jsou pohyblivé a sjíždějí postupně dolů, v závislosti na poklesu pěny. Pokud se elektrody dotýkají povrchu pěny, tak se nepohybují. Při poklesu pěny pod úroveň elektrod se elektrody pohybují směrem dolu až do dalšího kontaktu s pěnou. Přístroj měří čas poklesu pěny ve třech různých výškách, předem libovolně nastavených uživatelem, např. po 10, 20 a 30 mm poklesu. Čtvrtá dvojice výška/čas odpovídá celkové výšce pěny (až do lysinky) vytvořené v kyvetě a době jejího úplného rozpadu. Toto uspořádání odpovídá nalití pěny předepsané výšky a měření doby jejího úplného rozpadu podle spotřebitele.

3. Měření rozpadu pěny vytvořené z kapalin, nenasycených plyny 
Kromě výše popsaných způsobů měření je možné pomocí přístroje vytvářet pěnu z kapalin, nenasycených plyny, např. ze sladiny nebo mladiny a následně měřit rychlost jejího rozpadu. Pivo, nebo kapalina (sladina) se napěňuje v měřící kyvetě mícháním, mícháním a probubláváním, nebo jen probubláváním vzduchem, popř. i jiným plynem a následně se měří doba poklesu pěny o výšku 40 mm danou rozdílem výšek elektrod. Přitom je možné měnit počet otáček míchadla a průtok probublávajícího plynu, čímž lze připravit pěnu s různou strukturou, od hrubé až po velmi jemnou. Pěna se potom rozpadá po různou dobu v závislosti na struktuře pěny. Aby se zajistila reprodukovatelnost měření při pozdějším opakování pokusu, zůstávají poslední hodnoty otáček míchadla a průtoku plynu uloženy v paměti přístroje. Současně se také zobrazuje a do paměti ukládá doba napěňování (doba od zapnutí míchání/bublání do jejich vypnutí). 
 
Technická data: 
  • napětˇová soustava: TN-S 1+PE+N, napájecí napětí: 230V/50Hz, 
    krytí:IP 20, příkon:200 W
  • Kapacita paměti až 400 měření
  • Rozměry ( v x š x h ) 530 x 390 x 300 mm
  • Hmotnost 5 kg
  • LCD 4- řádkový displej 100 x 40 mm, 
  •  Rozhraní RS232 pro přenos dat z přístroje do počítače

Nastavitelné údaje:
  • průtok plynu pro vytváření pěny v kapalinách nenasycených plyny pomocí  plováčkového průtokoměru s jehlovým regulačním ventilkem
  • otáčky míchadla pro vytváření pěny v kapalinách nenasycených plyny pomocí membránové klávesnice
Přesnost: Rozsah měření:
- přesnost měření výšky pěny - 1 mm
- přesnost měření doby poklesu pěny- 1 sec
- pohyb elektrod 0 až 54 mm 
- měření času 0 až 999 sec
 

Příklad křivky poklesu povrchu pěny piva v čase zaznamenané přístrojem FSA v režimu "Automatické měření rozpadu pěny, vzniklé naléváním piva z láhve do sklenice" a zobrazeným v počítači PC.