Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español
Drobečková navigace

1-cube s.r.o. > Novinky

Novinky


Návarky umožňující výměnu senzoru za provozu

Datum konání: 10. 9. 2010

 

Pro různé typy senzorů vyrábíme návarky do potrubí nebo bioreaktoru, které umožňují výměnu senzoru bez přerušení provozu a rovněž ochranu senzoru během sanitace. Díky možnosti vyšroubovat senzor za provozu není nutné přerušit technologický provoz při jeho výměně a též během sanitace nepřichází senzor do styku se sanitačním médiem, čímž zejména u optických senzorů pro měření rozpuštěného O2 dochází k výraznému prodloužení jejich životnosti a součásně k prodloužení kalibračních intervalů.

Publikováno 4. 10. 2012 21:51

Refraktometrické stanovení prokvašení mladiny

Datum konání: 2. 6. 2010

 

Vedení hlavního vašení je jednou z důležitých činností při výrobě piva. Na standardnosti kvašení silně závisí opakovatelnost dalších výrobních operací, jejich ekonomika a v konečném důsledku standardnost piva. V současnosti se průběh kvašení řídí vstupními parametry jednotlivých várek, jako jsou koncentrace mladiny, zákvasná teplota, koncentrace a stav kvasinek a obsah rozpuštěného kyslíku.

V průběhu kvašení se nejčastěji sleduje teplota, zdánlivý extrakt, popř. stupeň prokvašení, užitečný je i obsah kvasničných buněk. V současnosti se bez základního měření neobejdou malí i velcí výrobci. Změřené veličiny slouží k úpravě průběhu hlavního kvašení i k odhalování závad hlavního kvašení.

Do zavedení teploměru a Ballingova sacharometru do pivovarské praxe se průběh kvašení odhadoval pouze podle změn zákalu a chuti. V současnosti se při domácí výrobě piva a v minipivovarech vystačí se sacharometrem s vestavěným teploměrem, neboť toto řešení je nejlevnější. U větších pivovarů se zpravidla při kvašení odebírají vzorky, které se analyzují v laboratoři, nebo přímo u kvasných nádob.

Ve starých spilkách se ponorný sacharometr ponořoval přímo do kvasné nádoby a jeho otáčením se odstraňovaly ulpívající bublinky oxidu uhličitého, které nadnášely sacharometr. Kromě toho oxid uhličitý, rozpuštěný v kvasící mladině zvyšoval její hustotu. Hlavní kvašení se řídilo podle hodnot zdánlivého extraktu a teploty za předpokladu, že je známa původní koncentrace mladiny, která se opět měřila sacharometrem.

S použitím velkoobjemových kvasných nádob se kromě těchto problémů objevily potíže s odběrem vzorků, které silně pěnily a navíc bylo nutné odpustit větší množství piva ze vzorkovacího potrubí a odběrové hadice. Odebrané vzorky se musely zbavit oxidu uhličitého, nebo přímo měřit jeho obsah.

 

Rychlé odstranění oxidu uhličitého v dekarbonizátoru typ OP firmy          1-CUBE

Mícháním vzorku za vysokých otáček se současným vzdušněním se kvasící mladina zbaví oxidu uhličitého. Takto upravený vzorek se může použít pro měření zdánlivého extraktu hustoměrem ve válci s objemem 100 ml, nebo pro měření refrakce. Doba dekarbonizace vzorku o objemu 100 ml je pouze 1 minuta. Znalost koncentrace původní mladiny se vobou případech předpokládá.

 

Refraktometrické stanovení prokvašení

V současnosti nabízíme refraktometrické stanovení zdánlivého extraktu v kombinaci s filtrací/odstředivkou. Odebraný vzorek se dekarbonizuje v dekarbonizátoru typ OP, zfiltruje nebo odstředí a změří refrakce, která se automaticky uloží do paměti refraktometru. Měření je jen málo citlivé na zbytkový obsah oxidu uhličitého.

Po ukončení měření se změřené hodnoty, pomocí USB kablíku, přetáhnou z paměti refraktometru do počítače a z hodnoty refrakce a původního extraktu mladiny se vypočte hodnota zdánlivého extraktu, skutečného extraktu, obsah alkoholu a stupeň prokvašení. Změřená a vypočtená data se znázorní a zobrazí v programovém souboru software Excel.

Výhodou tohoto postupu je rychlé a operativní stanovení prokvašení přímo v cechu CKT.

Výhody refraktometrického stanovení prokvašení:

 • Operativní stanovení kvasné křivky obsluhou vprovozu CKT, okamžitá dostupnost výsledku pro rozhodování obsluhy CKT
 • Potřeba odběru malého množství vzorku
 • Vyhovující přesnost metody
 • Nízké investiční náklady
 • Malé nároky na prostor
 • Přesnost stanovení zdánlivého extraktu (%) + - 0,15

Refraktometrické stanovení prokvašení mladiny.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:49

Nová verze PU monitoru se zobrazovanými teplotami na displeji

Datum konání: 6. 10. 2009

 

Nová verze pasteračního monitoru typ PMKL se zobrazovanými teplotami na displeji.....

PMKL.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:43

Pozvánka k návštěvě našeho stánku na Drinktecu 2009

Datum konání: 28. 4. 2009

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č.230 v hale A3 na veletrhu Drinktec 2009, který se koná 14. až 19.9.2009 v Mnichově.

 

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:42

Vitascop Easi-Twin

Datum konání: 10. 4. 2009

Vitascop Easi-Twin je přístroj pro rychlé stanovení klíčivosti zrna vybarvovací metodou.

 
Princip:
V živých zrnech redukují oxidoreduktasy a odpovídající koenzymy bezbarvý 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid na červeně zbarvený formazan.
 
  
Pracovní postup:
Zrna se podélně rozřežou v Grain cutteru a umístí se do kyvet s roztokem 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid (1g 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid se rozpustí ve 100 ml vody). Kyvety se dají do vitascopu a přístroj se zapne. Po 10 minutách se spočítají zbarvená zrna.
 
Výpočet a vyhodnocení:
Klíčivá zrna jsou ta, u kterých je klíček silně nebo slabě vybarvený, nebo ta, která mají 2/3 plochy klíčku zbarvené. Vybarvení je slabě až sytě růžové. Neklíčící zrna mají zbarveno méně než 2/3 plochy klíčku, nebo jsou bílá, případně žlutá až oranžová. Spočítaná zrna se přepočtou na 100 zrn a výsledek se udává v procentech v celých číslech. Běžné hodnoty podle normy jsou:
Třída jakosti I.- nejméně 97%
Třída jakosti II.- nejméně 95%
Třída jakosti III.- nejméně 92%
 
Technické parametry přístroje:
 • Dvě nezávisle programovatelné komory pro umístění kyvet
 • Pro každou komoru lze nezávisle nastavit čas, teplota a vacuum.
 • Teplotní rozsah je 30 až 69 °C.
 • Nastavení času je 0 až 99.99 minut.
 • Přesnost regulace je + - 1 %
 • Reprodukovatelnost 0,5%.
 • Vacuum: 18,5 mm Hg.
 • Napájení: 230V/50Hz, 150W
 • Rozměry: 200x160 x 200 mm (hloubka x šířka x výška)
 
Příslušenství:

 Grain cutter pro podélné půlení zrn

Vitascop Easi-Twin.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:40

Rmutovačka s automatickým doplňováním destil.vodou

Datum konání: 18. 11. 2008

 

Rmutovací přístroj je určen pro laboratoře pivovarů a sladoven ke stanovení extraktu sladu metodami KONGRES, HARTONG 20, HARTONG 45, HARTONG 65, HARTONG 80, ASBC. Eventuelně lze nastavit specielní průběh zkoušky volbou volně programovatelný TERMOSTAT případně PROFILE. Jsou vyráběny dvě provedení:

Provedení standardní, kdy všechny výše uvedené metody běží plně automaticky, obsluha je pouze akusticky upozorňována v určitých časových okamžicích na to, že je třeba např. do kádinek se rmutem doplnit destilovanou vodu, která se předehřívá ve zkumavkách přímo ve rmutovací lázni, nebo odebrat vzorek na zkoušku zcukření.

Provedení automat s automatickým doplňováním destilovanou vodou, kdy všechny výše uvedené metody běží plně automaticky včetně automatického doplňování předehřátou destilovanou vodu.

Rmutovací přístroj je dále opatřen mikropočítačem, odporovým teploměrem Pt 100, elmg. ventilem pro automatické zchlazování rmutovací lázně, LCD inteligentním dvouřádkovým displejem, membránovou klávesnicí a řídícím softwarem. Jako zvláštní vybavení na požadavek zákazníka může být rmutovací přístroj vybaven sériovým rozhraním RS232, umožňujícím komunikaci s nadřazeným počítačem PC a zobrazení teplotních křivek ze rmutovacího přístroje v tomto PC. Rmutovací přístroj s rozhraním RS232 je označen textem monitoring. Toto provedení uvítají zákazníci, kteří mají zaveden systém ISO 9002, nebo uvažují o jeho zavedení.
 

Technická data:

Zobrazované údaje na LCD displeji:

 • typ metody (HARTONG 20, HARTONG 45, HARTONG 65, HARTONG 80, KONGRES, ASBC, TERMOSTAT a PROFILE)
 • okamžitá teplota lázně
 • uběhlá doba od začátku zkoušky

Nastavitelné údaje:

 • Volba metod: HARTONG 20, HARTONG 45, HARTONG 65, HARTONG 80, KONGRES, ASBC, TERMOSTAT a PROFILE
 • Otáčky míchadla 0, 100, 200 ot./min
 • Teplotní rozsah 200C až 950C
 • Čas
 • Přesnost nastavení teplot 0,010C
 • Přesnost regulace až 0,20C
 • Přesnost nastavení času 1 sec

Signalizace:

 • Akustická a optická

Elektrické údaje:

 • Napětí 230V/50Hz,16 A   (Na přání 110V/60Hz)
 
 
Vyráběné typy rmutovacích přístrojů:
 • R4- čtyřkádinkový
 • R4 monitoring- čtyřkádinkový s rozhraním RS232
 
 • R8- osmikádinkový
 • R8 monitoring- osmikádinkový s rozhraním RS232
 • R8 automat, monitoring- osmikádinkový s automatickým doplňováním destilovanou vodou a rozhraním RS232
 
 • R12- dvánáctikádinkový
 • R12 monitoring- dvánáctikádinkový s rozhraním RS232
 • R12 automat, monitoring- dvanáctikádinkový s automatickým doplňováním destilovanou vodou a rozhraním RS232

Rmutovačky.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:36

Tlakový lis na kvasnice

Datum konání: 29. 10. 2008

 


V kvasné laboratoři je často nutné zahustit nerozpustné podíly zpracovávané suspense, jako je mláto, provozní kvasnice, rmut apod. Nejčastěji se k tomuto účelu používá odsávání na Buchnerově nálevce, které však trvá nadměrně dlouho a zatěžuje vývěvu velkou spotřebou vody (vodní vývěva), nebo zaplavováním kondensovanou kapalinou (membránová vývěva). Tlakový lis naproti tomu využívá tlaku vody ve vodovodním řádu, spotřeba vody je prakticky nulová a doba lisování se pohybuje okolo 15 až 20 min. Lis se naplní zahušťovanou suspensí, vloží se píst a lis připojí na přívod tlakové vody. Základní filtrační přepážku tvoří vložený filtrační papír, nebo tkanina.
Jako příklad slouží příprava lisovaných pivovarských kvasnic ze sebraných várečných kvasnic se sušinou 8 -10 %. Tyto kvasnice se zahustí na 30 % sušiny a mohou se přímo dávkovat do mladiny a piva při stanovení dosažitelného stupně prokvašení, což je velmi častý rozbor v pivovarské laboratoři. Užitečný objem lisu je asi 250 ml nezahuštěné suspense.
 
Technická data:
 • Doba lisování- 15 až 20 min.
 • Hmotnost- 3 kg
 • Rozměry- 200 x 200 x 300 mm
 • Materiál- nerezová potravinářská ocel
 • Objem nezahuštěné suspenze- 250 ml

Tlakový lis kvasnic.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:32

Odběrové zátky

Datum konání: 24. 10. 2007

 

ODBĚROVÉ ZÁTKY

Odběr vzorků piva bez ztráty oxidu uhličitého je nutný pro stanovení biologické stability provozních vzorků, měření pěnivosti metodou NIBEM a pro odběry vzorků, u nichž únik oxidu uhličitého ze vzorku může ovlivnit výsledky jeho analýz. Přitom je nutné odebírat vzorky ze vzorkovacích kohoutků např. ze sklepa, před filtrací, přetlačných tanků a KEG sudů. Vzorky se odebírají do lahviček sklouboučkovými uzávěry i do pivních lahví, uzavíraných korunkovými uzávěry. Při použití korunkovačky 1-CUBE lze zajistit odběr vzorků bez zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku z hrdla láhve.

Tyto požadavky splňují nové nerezové odběrové zátky. Před plněním se na odběrovou láhev nasadí plnicí hlava, láhev se připojí na potrubí a regulací výtoku piva se láhev naplní beze ztráty oxidu uhličitého. Pomalým průtokem piva se vytěsní pivo zpočáteční, nestardardní fáze plnění. Průtok piva se ovládá připojenou hadičkou s tlačkou, nebo je možné objednat zátku se škrtícím kohoutkem. Po pomalém poklesu tlaku se odběrový přípravek nahradí kloboučkovým uzávěrem nebo láhev uzavře korunkou. Existuje také varianta odběrové zátky pro odběr do PET lahve.


Publikováno 4. 10. 2012 21:27

Změříme Vám stabilitu Vašich piv

Datum konání: 25. 10. 2006

Nabízíme změření doby rozpadu pěny Vámi dodaných vzorků piv dle metody NIBEM případně jiných metod na našem novém analyzátoru stability pěny. Stačí pouze dodat vzorky piv a my Vám zašleme výsledky provedených měření. informace.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:26

Analyzátor stability pěny typ FSA-COMFORT

Datum konání: 1. 1. 2006

1. Měření rozpadu pěny vytvořené vysokotlakým způsobem podle metodiky NIBEM 
Nibem měří čas poklesu povrchu pěny o výšku 10, 20, 30 mm pomocí systému elektrod. Centrální sonda je ponořena v pěně a pomalu se do pěny zanořuje. Pokud se některá z vedlejších elektrod dotkne povrchu pěny pohyb dolů se zastaví až do doby než je kontakt v důsledku poklesu pěny přerušen - pak se opět elektrody pohybují směrem dolů a cyklus se opakuje. Měření začíná od okamžiku, kdy pěna poklesne o 10 mm pod okraj kyvety. Měření pokračuje do okamžiku poklesu pěny o dalších 30 mm , tj. 40 mm od okraje kyvety. Pro reprodukovatelnost měření má zásadní význam odběr vzorku. Pivo se odebírá z lahve nebo plechovky pod tlakem 2 atm. pomocí sampleru ICAS a Flasheru, ve kterém se vytváří pěna.


Vytváření pěny podle metodiky NIBEM: 
1-Analyzátor stability pěny FSA, 2-Sampler ICAS, 3-Flasher, 4-Měřící kyveta, 5-Propojovací hadička
 

2. Automatické měření rozpadu pěny, vzniklé naléváním piva z láhve do sklenice 
Pěna vzniká pádem piva nasyceného oxidem uhličitým a odebíraného automaticky přímo ze stočené láhve. Tento způsob napodobuje lití piva přirozeným způsobem. Pivo se napouští z lahve nebo plechovky do měřící kyvety. Pro nastavení rychlosti napěňování a standardizaci postupu měření se zaznamenává doba napouštění. Napouštění je automaticky ukončeno po prvním kontaktu elektrodového senzoru s povrchem pěny. Elektrody jsou pohyblivé a sjíždějí postupně dolů, v závislosti na poklesu pěny. Pokud se elektrody dotýkají povrchu pěny, tak se nepohybují. Při poklesu pěny pod úroveň elektrod se elektrody pohybují směrem dolu až do dalšího kontaktu s pěnou. Přístroj měří čas poklesu pěny ve třech různých výškách, předem libovolně nastavených uživatelem, např. po 10, 20 a 30 mm poklesu. Čtvrtá dvojice výška/čas odpovídá celkové výšce pěny (až do lysinky) vytvořené v kyvetě a době jejího úplného rozpadu. Toto uspořádání odpovídá nalití pěny předepsané výšky a měření doby jejího úplného rozpadu podle spotřebitele.

3. Měření rozpadu pěny vytvořené z kapalin, nenasycených plyny 
Kromě výše popsaných způsobů měření je možné pomocí přístroje vytvářet pěnu z kapalin, nenasycených plyny, např. ze sladiny nebo mladiny a následně měřit rychlost jejího rozpadu. Pivo, nebo kapalina (sladina) se napěňuje v měřící kyvetě mícháním, mícháním a probubláváním, nebo jen probubláváním vzduchem, popř. i jiným plynem a následně se měří doba poklesu pěny o výšku 40 mm danou rozdílem výšek elektrod. Přitom je možné měnit počet otáček míchadla a průtok probublávajícího plynu, čímž lze připravit pěnu s různou strukturou, od hrubé až po velmi jemnou. Pěna se potom rozpadá po různou dobu v závislosti na struktuře pěny. Aby se zajistila reprodukovatelnost měření při pozdějším opakování pokusu, zůstávají poslední hodnoty otáček míchadla a průtoku plynu uloženy v paměti přístroje. Současně se také zobrazuje a do paměti ukládá doba napěňování (doba od zapnutí míchání/bublání do jejich vypnutí). 
 
Technická data: 
 • napětˇová soustava: TN-S 1+PE+N, napájecí napětí: 230V/50Hz, 
  krytí:IP 20, příkon:200 W
 • Kapacita paměti až 400 měření
 • Rozměry ( v x š x h ) 530 x 390 x 300 mm
 • Hmotnost 5 kg
 • LCD 4- řádkový displej 100 x 40 mm, 
 •  Rozhraní RS232 pro přenos dat z přístroje do počítače

Nastavitelné údaje:
 • průtok plynu pro vytváření pěny v kapalinách nenasycených plyny pomocí  plováčkového průtokoměru s jehlovým regulačním ventilkem
 • otáčky míchadla pro vytváření pěny v kapalinách nenasycených plyny pomocí membránové klávesnice
Přesnost: Rozsah měření:
- přesnost měření výšky pěny - 1 mm
- přesnost měření doby poklesu pěny- 1 sec
- pohyb elektrod 0 až 54 mm 
- měření času 0 až 999 sec
 

Příklad křivky poklesu povrchu pěny piva v čase zaznamenané přístrojem FSA v režimu "Automatické měření rozpadu pěny, vzniklé naléváním piva z láhve do sklenice" a zobrazeným v počítači PC.

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:24