Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español
Drobečková navigace

1-cube s.r.o. > Novinky

Novinky


Projekt COLORTURB

Datum konání: 15. 6. 2011

 

Od začátku letošního roku jsme zahájili práce na projektu COLORTURB. Výsledkem projektu bude prototyp přístroje a metoda stanovení zákalu a barvy lahvových vzorků nápojů a jiných kapalin v teplotně řízené měřící komoře. Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a spoluřešitelem je Univerzita Karlova v Praze. Termín ukončení řešení projektu je prosinec 2012.


Publikováno 4. 10. 2012 22:00

Oximetr pro měření rozpuštěného kyslíku v pivu a nápojích

Datum konání: 29. 4. 2011

 

Technický popis:

Slouží k přesnému stanovení rozpuštěného kyslíku v nápojích. Stanovení není ovlivněno ostatními rozpuštěnými plyny a lze jej proto využít pro spolehlivý kontinuální monitoring obsahu kyslíku v kontrolovaném nápoji.

 Výhody :

 • Schválená metoda měření
 • Optická sonda (neobsahuje elektrolyt)
 • Uživatelsky komfortní
 • Rychlé stanovení
 • Žádný vliv ostatních rozpuštěných plynů
 • Stanovení rozpuštěného kyslíku v provozu (at-line stanovení )
 • Stanovení rozpuštěného kyslíku v laboratoři. V laboratoři je odběr vzorku piva z lahve do oximetru zajištěn pomocí sampleru typ ICAS, který je dodáván jako příslušenství.
 • Měření O2 není závislé na průtoku měřeného média
 
Technická data:
 • Rozsah měření kyslíku: 10 ppb až 10 000 ppb
 • Jednotky: ppb, ppm
 • Detekční limit pro kyslík: 3 ppb
 • Rozsah měření: - 10 až + 80 0C (teplota meřeného média)
 • Provozní tlak: -0,5 až +12 bar
 • Rozměry přístroje- 310 x 170 x 100 mm
 • Hmotnost- cca 1,5 kg
 • Krytí přístroje- IP 54 (při zašroubovaném krytu konektoru)
 • Rozhraní: RS485/USB (pro přenos naměřených hodnot do PC)
 • Objem vzorku: cca 100 ml
 • Napájení: 2 x akumulátor 9 V
 • Dobíjení: AC/DC adapter 24 V/200 mA
 • Paměť: 450 naměřených hodnot
 • Nastavitelná perioda měření

Oximetr.pdf

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:59

Termostat oběhový kapalinový

Datum konání: 29. 11. 2010

 

 
Je určen k temperaci vnějších systémů, např. kyvet, refraktometru, reaktorků s duplikátorem, viskozimetrů a pod. Má však také možnost přímé temperace např. zkumavek či baněk v lázni termostatu. Při požadavku na teplotu temperace mezi 20 a 30 °C lze použít vestavěného chladicího hada, který se chladí průtokem vody z řádu. Zde je nutno mít na paměti, že nejnižší dosažitelná teplota závisí na teplotě vody v řádu (která může podléhat během roku výkyvům). Teplotní rozsah je od -10 0C do +90 0C. Chladící výkon je 300 W . Přístroj je celý vyroben z nerezové oceli. Kapalinová lázeň je tepelně zaizolovaná. Přístroj je vybaven mikropočítačem, odporovým teploměrem Pt 100, dvouřádkovým LCD displejem, membránovou klávesnicí, řídícím softwarem a sériovým rozhraním RS232, které umožňuje přenos teplotních křivek do počítače. Přístroj je vybaven funkcí automatické vypnutí ohřevu v případě nízké úrovně hladiny. Přístroj umožňuje programování teplotní křivky.
 
Technické parametry:
  SU 6.2 SU 12.2 SU 6.1 SU 12.1
provedení 2 nádobová 2 nádobová 1 nádobová 1 nádobová
rozměry
(š x v x hl)
80x100x60 cm 80x100x60cm 60x65x80 cm 60x65x80cm
hmotnost 65 kg 80 kg 40 kg 50 kg
kapacita lázně(chladné + teplé) 15 + 15 litrů 30 + 30 litrů 15 litrů 30 litrů
teplotní rozsah -10 °C to +90 °C -10 °C to +90 °C -10 °C to +80°C -10 °C to +80°C
teplotní stabilita při 60 st.C 0,1° C 0,1° C 0,1° C 0,1° C
nastavitelné parametry teplota teplota teplota, čas teplota, čas
elektrický příkon 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6kW
přesnost nastavení teploty 0,01° C 0,01° C 0,1° C 0,1° C

Termostat obehovy.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:53

Návarky umožňující výměnu senzoru za provozu

Datum konání: 10. 9. 2010

 

Pro různé typy senzorů vyrábíme návarky do potrubí nebo bioreaktoru, které umožňují výměnu senzoru bez přerušení provozu a rovněž ochranu senzoru během sanitace. Díky možnosti vyšroubovat senzor za provozu není nutné přerušit technologický provoz při jeho výměně a též během sanitace nepřichází senzor do styku se sanitačním médiem, čímž zejména u optických senzorů pro měření rozpuštěného O2 dochází k výraznému prodloužení jejich životnosti a součásně k prodloužení kalibračních intervalů.

Publikováno 4. 10. 2012 21:51

Refraktometrické stanovení prokvašení mladiny

Datum konání: 2. 6. 2010

 

Vedení hlavního vašení je jednou z důležitých činností při výrobě piva. Na standardnosti kvašení silně závisí opakovatelnost dalších výrobních operací, jejich ekonomika a v konečném důsledku standardnost piva. V současnosti se průběh kvašení řídí vstupními parametry jednotlivých várek, jako jsou koncentrace mladiny, zákvasná teplota, koncentrace a stav kvasinek a obsah rozpuštěného kyslíku.

V průběhu kvašení se nejčastěji sleduje teplota, zdánlivý extrakt, popř. stupeň prokvašení, užitečný je i obsah kvasničných buněk. V současnosti se bez základního měření neobejdou malí i velcí výrobci. Změřené veličiny slouží k úpravě průběhu hlavního kvašení i k odhalování závad hlavního kvašení.

Do zavedení teploměru a Ballingova sacharometru do pivovarské praxe se průběh kvašení odhadoval pouze podle změn zákalu a chuti. V současnosti se při domácí výrobě piva a v minipivovarech vystačí se sacharometrem s vestavěným teploměrem, neboť toto řešení je nejlevnější. U větších pivovarů se zpravidla při kvašení odebírají vzorky, které se analyzují v laboratoři, nebo přímo u kvasných nádob.

Ve starých spilkách se ponorný sacharometr ponořoval přímo do kvasné nádoby a jeho otáčením se odstraňovaly ulpívající bublinky oxidu uhličitého, které nadnášely sacharometr. Kromě toho oxid uhličitý, rozpuštěný v kvasící mladině zvyšoval její hustotu. Hlavní kvašení se řídilo podle hodnot zdánlivého extraktu a teploty za předpokladu, že je známa původní koncentrace mladiny, která se opět měřila sacharometrem.

S použitím velkoobjemových kvasných nádob se kromě těchto problémů objevily potíže s odběrem vzorků, které silně pěnily a navíc bylo nutné odpustit větší množství piva ze vzorkovacího potrubí a odběrové hadice. Odebrané vzorky se musely zbavit oxidu uhličitého, nebo přímo měřit jeho obsah.

 

Rychlé odstranění oxidu uhličitého v dekarbonizátoru typ OP firmy          1-CUBE

Mícháním vzorku za vysokých otáček se současným vzdušněním se kvasící mladina zbaví oxidu uhličitého. Takto upravený vzorek se může použít pro měření zdánlivého extraktu hustoměrem ve válci s objemem 100 ml, nebo pro měření refrakce. Doba dekarbonizace vzorku o objemu 100 ml je pouze 1 minuta. Znalost koncentrace původní mladiny se vobou případech předpokládá.

 

Refraktometrické stanovení prokvašení

V současnosti nabízíme refraktometrické stanovení zdánlivého extraktu v kombinaci s filtrací/odstředivkou. Odebraný vzorek se dekarbonizuje v dekarbonizátoru typ OP, zfiltruje nebo odstředí a změří refrakce, která se automaticky uloží do paměti refraktometru. Měření je jen málo citlivé na zbytkový obsah oxidu uhličitého.

Po ukončení měření se změřené hodnoty, pomocí USB kablíku, přetáhnou z paměti refraktometru do počítače a z hodnoty refrakce a původního extraktu mladiny se vypočte hodnota zdánlivého extraktu, skutečného extraktu, obsah alkoholu a stupeň prokvašení. Změřená a vypočtená data se znázorní a zobrazí v programovém souboru software Excel.

Výhodou tohoto postupu je rychlé a operativní stanovení prokvašení přímo v cechu CKT.

Výhody refraktometrického stanovení prokvašení:

 • Operativní stanovení kvasné křivky obsluhou vprovozu CKT, okamžitá dostupnost výsledku pro rozhodování obsluhy CKT
 • Potřeba odběru malého množství vzorku
 • Vyhovující přesnost metody
 • Nízké investiční náklady
 • Malé nároky na prostor
 • Přesnost stanovení zdánlivého extraktu (%) + - 0,15

Refraktometrické stanovení prokvašení mladiny.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:49

Nová verze PU monitoru se zobrazovanými teplotami na displeji

Datum konání: 6. 10. 2009

 

Nová verze pasteračního monitoru typ PMKL se zobrazovanými teplotami na displeji.....

PMKL.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:43

Pozvánka k návštěvě našeho stánku na Drinktecu 2009

Datum konání: 28. 4. 2009

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č.230 v hale A3 na veletrhu Drinktec 2009, který se koná 14. až 19.9.2009 v Mnichově.

 

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:42

Vitascop Easi-Twin

Datum konání: 10. 4. 2009

Vitascop Easi-Twin je přístroj pro rychlé stanovení klíčivosti zrna vybarvovací metodou.

 
Princip:
V živých zrnech redukují oxidoreduktasy a odpovídající koenzymy bezbarvý 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid na červeně zbarvený formazan.
 
  
Pracovní postup:
Zrna se podélně rozřežou v Grain cutteru a umístí se do kyvet s roztokem 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid (1g 2,3,5-trifenyltetrazoliumchlorid se rozpustí ve 100 ml vody). Kyvety se dají do vitascopu a přístroj se zapne. Po 10 minutách se spočítají zbarvená zrna.
 
Výpočet a vyhodnocení:
Klíčivá zrna jsou ta, u kterých je klíček silně nebo slabě vybarvený, nebo ta, která mají 2/3 plochy klíčku zbarvené. Vybarvení je slabě až sytě růžové. Neklíčící zrna mají zbarveno méně než 2/3 plochy klíčku, nebo jsou bílá, případně žlutá až oranžová. Spočítaná zrna se přepočtou na 100 zrn a výsledek se udává v procentech v celých číslech. Běžné hodnoty podle normy jsou:
Třída jakosti I.- nejméně 97%
Třída jakosti II.- nejméně 95%
Třída jakosti III.- nejméně 92%
 
Technické parametry přístroje:
 • Dvě nezávisle programovatelné komory pro umístění kyvet
 • Pro každou komoru lze nezávisle nastavit čas, teplota a vacuum.
 • Teplotní rozsah je 30 až 69 °C.
 • Nastavení času je 0 až 99.99 minut.
 • Přesnost regulace je + - 1 %
 • Reprodukovatelnost 0,5%.
 • Vacuum: 18,5 mm Hg.
 • Napájení: 230V/50Hz, 150W
 • Rozměry: 200x160 x 200 mm (hloubka x šířka x výška)
 
Příslušenství:

 Grain cutter pro podélné půlení zrn

Vitascop Easi-Twin.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:40

Rmutovačka s automatickým doplňováním destil.vodou

Datum konání: 18. 11. 2008

 

Rmutovací přístroj je určen pro laboratoře pivovarů a sladoven ke stanovení extraktu sladu metodami KONGRES, HARTONG 20, HARTONG 45, HARTONG 65, HARTONG 80, ASBC. Eventuelně lze nastavit specielní průběh zkoušky volbou volně programovatelný TERMOSTAT případně PROFILE. Jsou vyráběny dvě provedení:

Provedení standardní, kdy všechny výše uvedené metody běží plně automaticky, obsluha je pouze akusticky upozorňována v určitých časových okamžicích na to, že je třeba např. do kádinek se rmutem doplnit destilovanou vodu, která se předehřívá ve zkumavkách přímo ve rmutovací lázni, nebo odebrat vzorek na zkoušku zcukření.

Provedení automat s automatickým doplňováním destilovanou vodou, kdy všechny výše uvedené metody běží plně automaticky včetně automatického doplňování předehřátou destilovanou vodu.

Rmutovací přístroj je dále opatřen mikropočítačem, odporovým teploměrem Pt 100, elmg. ventilem pro automatické zchlazování rmutovací lázně, LCD inteligentním dvouřádkovým displejem, membránovou klávesnicí a řídícím softwarem. Jako zvláštní vybavení na požadavek zákazníka může být rmutovací přístroj vybaven sériovým rozhraním RS232, umožňujícím komunikaci s nadřazeným počítačem PC a zobrazení teplotních křivek ze rmutovacího přístroje v tomto PC. Rmutovací přístroj s rozhraním RS232 je označen textem monitoring. Toto provedení uvítají zákazníci, kteří mají zaveden systém ISO 9002, nebo uvažují o jeho zavedení.
 

Technická data:

Zobrazované údaje na LCD displeji:

 • typ metody (HARTONG 20, HARTONG 45, HARTONG 65, HARTONG 80, KONGRES, ASBC, TERMOSTAT a PROFILE)
 • okamžitá teplota lázně
 • uběhlá doba od začátku zkoušky

Nastavitelné údaje:

 • Volba metod: HARTONG 20, HARTONG 45, HARTONG 65, HARTONG 80, KONGRES, ASBC, TERMOSTAT a PROFILE
 • Otáčky míchadla 0, 100, 200 ot./min
 • Teplotní rozsah 200C až 950C
 • Čas
 • Přesnost nastavení teplot 0,010C
 • Přesnost regulace až 0,20C
 • Přesnost nastavení času 1 sec

Signalizace:

 • Akustická a optická

Elektrické údaje:

 • Napětí 230V/50Hz,16 A   (Na přání 110V/60Hz)
 
 
Vyráběné typy rmutovacích přístrojů:
 • R4- čtyřkádinkový
 • R4 monitoring- čtyřkádinkový s rozhraním RS232
 
 • R8- osmikádinkový
 • R8 monitoring- osmikádinkový s rozhraním RS232
 • R8 automat, monitoring- osmikádinkový s automatickým doplňováním destilovanou vodou a rozhraním RS232
 
 • R12- dvánáctikádinkový
 • R12 monitoring- dvánáctikádinkový s rozhraním RS232
 • R12 automat, monitoring- dvanáctikádinkový s automatickým doplňováním destilovanou vodou a rozhraním RS232

Rmutovačky.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:36

Tlakový lis na kvasnice

Datum konání: 29. 10. 2008

 


V kvasné laboratoři je často nutné zahustit nerozpustné podíly zpracovávané suspense, jako je mláto, provozní kvasnice, rmut apod. Nejčastěji se k tomuto účelu používá odsávání na Buchnerově nálevce, které však trvá nadměrně dlouho a zatěžuje vývěvu velkou spotřebou vody (vodní vývěva), nebo zaplavováním kondensovanou kapalinou (membránová vývěva). Tlakový lis naproti tomu využívá tlaku vody ve vodovodním řádu, spotřeba vody je prakticky nulová a doba lisování se pohybuje okolo 15 až 20 min. Lis se naplní zahušťovanou suspensí, vloží se píst a lis připojí na přívod tlakové vody. Základní filtrační přepážku tvoří vložený filtrační papír, nebo tkanina.
Jako příklad slouží příprava lisovaných pivovarských kvasnic ze sebraných várečných kvasnic se sušinou 8 -10 %. Tyto kvasnice se zahustí na 30 % sušiny a mohou se přímo dávkovat do mladiny a piva při stanovení dosažitelného stupně prokvašení, což je velmi častý rozbor v pivovarské laboratoři. Užitečný objem lisu je asi 250 ml nezahuštěné suspense.
 
Technická data:
 • Doba lisování- 15 až 20 min.
 • Hmotnost- 3 kg
 • Rozměry- 200 x 200 x 300 mm
 • Materiál- nerezová potravinářská ocel
 • Objem nezahuštěné suspenze- 250 ml

Tlakový lis kvasnic.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:32