Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español

Provozní kontrolní přístroje

PU Monitor / PU-Monitor / Pasteurization monitor

Pasteurization monitor (PU monitor or PU-monitor) is usually used for the recording of temperature curves as well as the measurement of the pasteurization effect on the product. You can use PU-monitor as a recording instrument for the measurement of other arbitrary temperatures. Be sure we offer the first-rate PU-monitors. You shall find more information about PU-monitors below.
Kategorie:   Provozní kontrolní přístroje
Zobrazení 
  
Kód Název / Popis
001161acz

Pasterační monitor je určen pro záznam teplotních křivek a pro měření pasteračního účinku při pasteraci piva a limonád. Přístroj je též možné použit jako záznamník libovolných jiných teplot např. při ...
Pasterační monitor PU Monitor- typ PMKL
107ascz

Měřící přístroj (Gehaltemeter / CO2 Gehaltemeter) umožňuje stanovení obsahu CO2 v pivu. V kvasných nebo dokvašovacích tancích, CKT a KEG sudech v objemových procentech nebo v g/litr.

Technická data:
- ...
Měřící přístroj CO2 analogový - GMA (CO2 GEHALTEMETER)
1159ascz

Měřící přístroj umožňuje stanovení obsahu CO2 v pivu. V kvasných nebo dokvašovacích tancích, CKT a KEG sudech v objemových procentech nebo v g/litr.

Technická data:
- Rozsah měření CO2: 2 až 9,99 g/litr, nebo ...
Přístroj pro měření CO2 digitální - GMD, GMDK (CO2 GEHALTEMETER)
13176acz

Vedení hlavního kvašení je jednou z důležitých činností při výrobě piva. Na standardnosti kvašení silně závisí opakovatelnost dalších výrobních operací, jejich ekonomika a v konečném důsledku standardnost ...
Refraktometrické měření prokvašení mladiny
14369acz

Umožňuje rychlé aseptické odběry laboratorních vzorků sycených nápojů z přetlaku do atmosferického tlaku bez pěnění.
Odpěňovač - AOV
91acz

Jeden z faktorů, který ovlivňuje správný průběh dokvašování piva v ležáckých tancích je dodržování hradícího tlaku. Nesprávně zkonstruovaný hradící přístroj je zdrojem infekce, která negativně ovlivňuje ...
Hradící přístroje - HP
92acz

PZF  se sestává z fotometrické jednotky (dvou fotometrických  hlavic) a elektronické vyhodnocovací jednotky.  Fotometrické hlavice obsahují světelný zdroj resp. fotodetektor spolu s optickými prvky pro úpravu  ...
Provozní  zákalometr – fotometr  PZF-2016

Provozní zákalometr

Provozní zákaloměr

Provozní zákaloměry jsou určeny pro průběžné měření změn koncentrace kapalin, suspenzí či emulzí za provozních podmínek přímo v přepravním potrubí. Lze je použít v široké škále výrobních aplikací i pro  kapaliny s trvale vyšší teplotou s vyjímkou sledování velmi čirých kapalin, jak je vidět z následných příkladů možného nasazení v pivovarském provozu.

Pasterační monitor

Gehaltemeter / měření CO2 v pivu

aseptický odběr vzorků piva