Search in catalog

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español

Mikrobiologia

Category:   Przyrządy laboratoryjne  > Mikrobiologia
Zobrazení 
  
Code Name / Description
68apol

Przyrząd umożliwia prowadzić kultywację mikroorganizmów w ściśle określonej atmosferze ochronnej. Właściwa kultywacja może przebiegać bądź na płytkach Petriego lub w roztworach w próbówkach kultywacyjnych. ...
Anaerostat - ANS
69apol

Informacja dotycząca oprzyrządowania do pobierania aseptycznego i bez pienienia próbek piwnych. Zastosowany przyrząd zapewnia głównie aseptyczne pobieranie próbek piwnych z naczyń technologicznych do posiewów ...
Przyrząd róbobierczy - AOV