Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español
Drobečková navigace

1-cube s.r.o. > Novinky

Novinky


Nový program monitoring COLORTURB

Datum konání: 14. 2. 2013

Program MONITORING COLORTURB umožňuje uživateli jednoduše naprogramovat  a uložit teplotní křivku v PC.  Dle  této  uživatelem naprogramované  (nastavené)  křivky   potom  probíhá   regulace v přístroji spojeného s PC přes RS232 nebo USB port.   Program monitoring  COLORTURB  je  možné  použít pro  všechny  přístroje  1-CUBE,  kde  v  typu  přístroje je označení MONITORING (jako např. rmutovací přístroje, šokovací skříně, teplotní kapalinové termostaty, regulátory teploty,...).


Publikováno 14. 2. 2013 15:46

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na Brau Beviale 2012

Datum konání: 16. 11. 2012

Děkujeme navštěvníkům za návštěvu našeho stánku na Brau Beviale 2012.


Publikováno 6. 12. 2012 10:10

Brau Beviale 2012- Pozvánka k návštěvě našeho stánku

Datum konání: 17. 9. 2012

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č.215 v hale 4 na veletrhu Brau Beviale 2012, který se koná 13. až 15.11.2012 v Norimberku.

 


Publikováno 4. 10. 2012 22:09

Jak odebrat vzorek piva bez pěnění ?

Datum konání: 15. 5. 2012

Jak snadno odebrat vzorek piva v provoze ze vzorkovacích kohoutů bez pěnění ?
Za pomoci odpěňovače typ AOV-2 to jde snadno !
Prosím podívejte se na ukázku odběru na: http://youtu.be/90OowBehNmI

Publikováno 4. 10. 2012 22:07

Stanovení filtrovatelnosti kapalin

Datum konání: 23. 1. 2012

 

Ve spolupráci s Doc.Sladkým z Karlovy univerzity jsme vyvinuli aparaturu pro stanovení filtrovatelnosti kapalin a piva. Aparatura se skládá z přístroje pro měření stability pěny dle metodiky NIBEM typ FSA, který vyrábí naše firma. Pro měření  filtrovatelnosti kapalin je dále třeba dokoupit příslušenství, které se skládá z kyvety pro měřenou kapalinu, filtru, odsávací lahve pro filtrát, membránového čerpadla, CD s vyhodnocovacím softwarem a soupravy propojovacích hadiček.

Publikováno 4. 10. 2012 22:06

Oběhový termostat

Datum konání: 4. 1. 2012

 

Přístroj je určený pro externí temperaci v maloobjemových systémech jako například k chlazení stolních refraktometrů, průtokových kyvet stolních fotometrů atd?Termostat s chladícím agregátem využívajícím Peltiérův jev je robustní, kompaktní, tichý a jednoduše se ovládá. Oběhový termostat se k externímu systému, ve kterém se bude udržovat teplota, připojí dvojicí tepelně zaizolovaných ohebných hadic napojených ke šroubením na zadní straně oběhového termostatu. Aby nedošlo k ohřevu bez vodní náplně a tím k zničení peltiérových článků, je termostat vybaven vodivostním snímačem, který signalizuje, že v systému není voda a přeruší ohřev/chlazení. Oběh vody v systému zajišťuje zubové čerpadlo s dostatečným výkonem, který umožňuje vsadit do potrubí i čistící filtr. Nastavená a skutečná teplota v kapalině je zobrazována na displeji. Teplota se nastavuje pomocí fóliové klávesnice. Kromě regulace na konstantní teplotu umožňuje přístroj též časové naprogramování teplotní křivky a regulaci dle této naprogramované křivky. Přístroj je vybaven rozhraním RS232 pro komunikaci s PC.

Oběhový termostat.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 22:05

Stanovení mlecí energie spotřebované na mletí obilovin

Datum konání: 3. 8. 2011

 

Zařízení pro stanovení mlecí energie je vhodné pro stanovení mlecí energie u ječmene, pšenice, případně jiných obilovin nebo matric vhodných k mletí či šrotování (např. granule, těstoviny). Existuje vztah mezi spotřebou energie na mletí a kvalitou ječmene a pšenice. Čím je energie spotřebovaná na mletí menší, tím je odrůda sladovnického ječmene kvalitnější. Zařízení pro stanovení energie spotřebované na mletí obilovin umožňuje odhad technologické kvality odrůdy nebo konkrétní partie obiloviny, na základě zjištění tvrdosti zrna podle množství spotřebované energie. Výhodou je technicky i finančně nenáročné provedení s možností využití běžně dostupných elektrických mlýnků 230V/50Hz s výkonem do 500 W. Zařízení je snadno dostupné pro jakékoli laboratorní i průmyslové provozy.

Popis měření:

Do do násypky mlýnku nasypat vzorek zrní a klávesou ON spustit mletí. Během mletí se na displeji přístroje zobrazuje okamžitý mlecí výkon ve wattech, čas mletí v minutách a celková mlecí energie v Joulech. Po pomletí vzorku (vyprázdnění násypky mlýnku) obsluha vypne mletí klávesou OFF. Po zmáčknutí klávesy OFF se na displeji se objeví celková mlecí energie potřebná na rozemletí vzorku v joulech a čas mletí v minutách.

stanovení mlecí energie.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 22:03

Projekt COLORTURB

Datum konání: 15. 6. 2011

 

Od začátku letošního roku jsme zahájili práce na projektu COLORTURB. Výsledkem projektu bude prototyp přístroje a metoda stanovení zákalu a barvy lahvových vzorků nápojů a jiných kapalin v teplotně řízené měřící komoře. Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a spoluřešitelem je Univerzita Karlova v Praze. Termín ukončení řešení projektu je prosinec 2012.


Publikováno 4. 10. 2012 22:00

Oximetr pro měření rozpuštěného kyslíku v pivu a nápojích

Datum konání: 29. 4. 2011

 

Technický popis:

Slouží k přesnému stanovení rozpuštěného kyslíku v nápojích. Stanovení není ovlivněno ostatními rozpuštěnými plyny a lze jej proto využít pro spolehlivý kontinuální monitoring obsahu kyslíku v kontrolovaném nápoji.

 Výhody :

 • Schválená metoda měření
 • Optická sonda (neobsahuje elektrolyt)
 • Uživatelsky komfortní
 • Rychlé stanovení
 • Žádný vliv ostatních rozpuštěných plynů
 • Stanovení rozpuštěného kyslíku v provozu (at-line stanovení )
 • Stanovení rozpuštěného kyslíku v laboratoři. V laboratoři je odběr vzorku piva z lahve do oximetru zajištěn pomocí sampleru typ ICAS, který je dodáván jako příslušenství.
 • Měření O2 není závislé na průtoku měřeného média
 
Technická data:
 • Rozsah měření kyslíku: 10 ppb až 10 000 ppb
 • Jednotky: ppb, ppm
 • Detekční limit pro kyslík: 3 ppb
 • Rozsah měření: - 10 až + 80 0C (teplota meřeného média)
 • Provozní tlak: -0,5 až +12 bar
 • Rozměry přístroje- 310 x 170 x 100 mm
 • Hmotnost- cca 1,5 kg
 • Krytí přístroje- IP 54 (při zašroubovaném krytu konektoru)
 • Rozhraní: RS485/USB (pro přenos naměřených hodnot do PC)
 • Objem vzorku: cca 100 ml
 • Napájení: 2 x akumulátor 9 V
 • Dobíjení: AC/DC adapter 24 V/200 mA
 • Paměť: 450 naměřených hodnot
 • Nastavitelná perioda měření

Oximetr.pdf

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:59

Termostat oběhový kapalinový

Datum konání: 29. 11. 2010

 

 
Je určen k temperaci vnějších systémů, např. kyvet, refraktometru, reaktorků s duplikátorem, viskozimetrů a pod. Má však také možnost přímé temperace např. zkumavek či baněk v lázni termostatu. Při požadavku na teplotu temperace mezi 20 a 30 °C lze použít vestavěného chladicího hada, který se chladí průtokem vody z řádu. Zde je nutno mít na paměti, že nejnižší dosažitelná teplota závisí na teplotě vody v řádu (která může podléhat během roku výkyvům). Teplotní rozsah je od -10 0C do +90 0C. Chladící výkon je 300 W . Přístroj je celý vyroben z nerezové oceli. Kapalinová lázeň je tepelně zaizolovaná. Přístroj je vybaven mikropočítačem, odporovým teploměrem Pt 100, dvouřádkovým LCD displejem, membránovou klávesnicí, řídícím softwarem a sériovým rozhraním RS232, které umožňuje přenos teplotních křivek do počítače. Přístroj je vybaven funkcí automatické vypnutí ohřevu v případě nízké úrovně hladiny. Přístroj umožňuje programování teplotní křivky.
 
Technické parametry:
  SU 6.2 SU 12.2 SU 6.1 SU 12.1
provedení 2 nádobová 2 nádobová 1 nádobová 1 nádobová
rozměry
(š x v x hl)
80x100x60 cm 80x100x60cm 60x65x80 cm 60x65x80cm
hmotnost 65 kg 80 kg 40 kg 50 kg
kapacita lázně(chladné + teplé) 15 + 15 litrů 30 + 30 litrů 15 litrů 30 litrů
teplotní rozsah -10 °C to +90 °C -10 °C to +90 °C -10 °C to +80°C -10 °C to +80°C
teplotní stabilita při 60 st.C 0,1° C 0,1° C 0,1° C 0,1° C
nastavitelné parametry teplota teplota teplota, čas teplota, čas
elektrický příkon 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6kW
přesnost nastavení teploty 0,01° C 0,01° C 0,1° C 0,1° C

Termostat obehovy.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:53