Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español
Drobečková navigace

1-cube s.r.o. > Novinky

Novinky


Brau Beviale 2012- Pozvánka k návštěvě našeho stánku

Datum konání: 17. 9. 2012

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č.215 v hale 4 na veletrhu Brau Beviale 2012, který se koná 13. až 15.11.2012 v Norimberku.

 


Publikováno 4. 10. 2012 22:09

Jak odebrat vzorek piva bez pěnění ?

Datum konání: 15. 5. 2012

Jak snadno odebrat vzorek piva v provoze ze vzorkovacích kohoutů bez pěnění ?
Za pomoci odpěňovače typ AOV-2 to jde snadno !
Prosím podívejte se na ukázku odběru na: http://youtu.be/90OowBehNmI

Publikováno 4. 10. 2012 22:07

Stanovení filtrovatelnosti kapalin

Datum konání: 23. 1. 2012

 

Ve spolupráci s Doc.Sladkým z Karlovy univerzity jsme vyvinuli aparaturu pro stanovení filtrovatelnosti kapalin a piva. Aparatura se skládá z přístroje pro měření stability pěny dle metodiky NIBEM typ FSA, který vyrábí naše firma. Pro měření  filtrovatelnosti kapalin je dále třeba dokoupit příslušenství, které se skládá z kyvety pro měřenou kapalinu, filtru, odsávací lahve pro filtrát, membránového čerpadla, CD s vyhodnocovacím softwarem a soupravy propojovacích hadiček.

Publikováno 4. 10. 2012 22:06

Oběhový termostat

Datum konání: 4. 1. 2012

 

Přístroj je určený pro externí temperaci v maloobjemových systémech jako například k chlazení stolních refraktometrů, průtokových kyvet stolních fotometrů atd?Termostat s chladícím agregátem využívajícím Peltiérův jev je robustní, kompaktní, tichý a jednoduše se ovládá. Oběhový termostat se k externímu systému, ve kterém se bude udržovat teplota, připojí dvojicí tepelně zaizolovaných ohebných hadic napojených ke šroubením na zadní straně oběhového termostatu. Aby nedošlo k ohřevu bez vodní náplně a tím k zničení peltiérových článků, je termostat vybaven vodivostním snímačem, který signalizuje, že v systému není voda a přeruší ohřev/chlazení. Oběh vody v systému zajišťuje zubové čerpadlo s dostatečným výkonem, který umožňuje vsadit do potrubí i čistící filtr. Nastavená a skutečná teplota v kapalině je zobrazována na displeji. Teplota se nastavuje pomocí fóliové klávesnice. Kromě regulace na konstantní teplotu umožňuje přístroj též časové naprogramování teplotní křivky a regulaci dle této naprogramované křivky. Přístroj je vybaven rozhraním RS232 pro komunikaci s PC.

Oběhový termostat.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 22:05

Stanovení mlecí energie spotřebované na mletí obilovin

Datum konání: 3. 8. 2011

 

Zařízení pro stanovení mlecí energie je vhodné pro stanovení mlecí energie u ječmene, pšenice, případně jiných obilovin nebo matric vhodných k mletí či šrotování (např. granule, těstoviny). Existuje vztah mezi spotřebou energie na mletí a kvalitou ječmene a pšenice. Čím je energie spotřebovaná na mletí menší, tím je odrůda sladovnického ječmene kvalitnější. Zařízení pro stanovení energie spotřebované na mletí obilovin umožňuje odhad technologické kvality odrůdy nebo konkrétní partie obiloviny, na základě zjištění tvrdosti zrna podle množství spotřebované energie. Výhodou je technicky i finančně nenáročné provedení s možností využití běžně dostupných elektrických mlýnků 230V/50Hz s výkonem do 500 W. Zařízení je snadno dostupné pro jakékoli laboratorní i průmyslové provozy.

Popis měření:

Do do násypky mlýnku nasypat vzorek zrní a klávesou ON spustit mletí. Během mletí se na displeji přístroje zobrazuje okamžitý mlecí výkon ve wattech, čas mletí v minutách a celková mlecí energie v Joulech. Po pomletí vzorku (vyprázdnění násypky mlýnku) obsluha vypne mletí klávesou OFF. Po zmáčknutí klávesy OFF se na displeji se objeví celková mlecí energie potřebná na rozemletí vzorku v joulech a čas mletí v minutách.

stanovení mlecí energie.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 22:03

Projekt COLORTURB

Datum konání: 15. 6. 2011

 

Od začátku letošního roku jsme zahájili práce na projektu COLORTURB. Výsledkem projektu bude prototyp přístroje a metoda stanovení zákalu a barvy lahvových vzorků nápojů a jiných kapalin v teplotně řízené měřící komoře. Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a spoluřešitelem je Univerzita Karlova v Praze. Termín ukončení řešení projektu je prosinec 2012.


Publikováno 4. 10. 2012 22:00

Oximetr pro měření rozpuštěného kyslíku v pivu a nápojích

Datum konání: 29. 4. 2011

 

Technický popis:

Slouží k přesnému stanovení rozpuštěného kyslíku v nápojích. Stanovení není ovlivněno ostatními rozpuštěnými plyny a lze jej proto využít pro spolehlivý kontinuální monitoring obsahu kyslíku v kontrolovaném nápoji.

 Výhody :

 • Schválená metoda měření
 • Optická sonda (neobsahuje elektrolyt)
 • Uživatelsky komfortní
 • Rychlé stanovení
 • Žádný vliv ostatních rozpuštěných plynů
 • Stanovení rozpuštěného kyslíku v provozu (at-line stanovení )
 • Stanovení rozpuštěného kyslíku v laboratoři. V laboratoři je odběr vzorku piva z lahve do oximetru zajištěn pomocí sampleru typ ICAS, který je dodáván jako příslušenství.
 • Měření O2 není závislé na průtoku měřeného média
 
Technická data:
 • Rozsah měření kyslíku: 10 ppb až 10 000 ppb
 • Jednotky: ppb, ppm
 • Detekční limit pro kyslík: 3 ppb
 • Rozsah měření: - 10 až + 80 0C (teplota meřeného média)
 • Provozní tlak: -0,5 až +12 bar
 • Rozměry přístroje- 310 x 170 x 100 mm
 • Hmotnost- cca 1,5 kg
 • Krytí přístroje- IP 54 (při zašroubovaném krytu konektoru)
 • Rozhraní: RS485/USB (pro přenos naměřených hodnot do PC)
 • Objem vzorku: cca 100 ml
 • Napájení: 2 x akumulátor 9 V
 • Dobíjení: AC/DC adapter 24 V/200 mA
 • Paměť: 450 naměřených hodnot
 • Nastavitelná perioda měření

Oximetr.pdf

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:59

Termostat oběhový kapalinový

Datum konání: 29. 11. 2010

 

 
Je určen k temperaci vnějších systémů, např. kyvet, refraktometru, reaktorků s duplikátorem, viskozimetrů a pod. Má však také možnost přímé temperace např. zkumavek či baněk v lázni termostatu. Při požadavku na teplotu temperace mezi 20 a 30 °C lze použít vestavěného chladicího hada, který se chladí průtokem vody z řádu. Zde je nutno mít na paměti, že nejnižší dosažitelná teplota závisí na teplotě vody v řádu (která může podléhat během roku výkyvům). Teplotní rozsah je od -10 0C do +90 0C. Chladící výkon je 300 W . Přístroj je celý vyroben z nerezové oceli. Kapalinová lázeň je tepelně zaizolovaná. Přístroj je vybaven mikropočítačem, odporovým teploměrem Pt 100, dvouřádkovým LCD displejem, membránovou klávesnicí, řídícím softwarem a sériovým rozhraním RS232, které umožňuje přenos teplotních křivek do počítače. Přístroj je vybaven funkcí automatické vypnutí ohřevu v případě nízké úrovně hladiny. Přístroj umožňuje programování teplotní křivky.
 
Technické parametry:
  SU 6.2 SU 12.2 SU 6.1 SU 12.1
provedení 2 nádobová 2 nádobová 1 nádobová 1 nádobová
rozměry
(š x v x hl)
80x100x60 cm 80x100x60cm 60x65x80 cm 60x65x80cm
hmotnost 65 kg 80 kg 40 kg 50 kg
kapacita lázně(chladné + teplé) 15 + 15 litrů 30 + 30 litrů 15 litrů 30 litrů
teplotní rozsah -10 °C to +90 °C -10 °C to +90 °C -10 °C to +80°C -10 °C to +80°C
teplotní stabilita při 60 st.C 0,1° C 0,1° C 0,1° C 0,1° C
nastavitelné parametry teplota teplota teplota, čas teplota, čas
elektrický příkon 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6kW
přesnost nastavení teploty 0,01° C 0,01° C 0,1° C 0,1° C

Termostat obehovy.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:53

Návarky umožňující výměnu senzoru za provozu

Datum konání: 10. 9. 2010

 

Pro různé typy senzorů vyrábíme návarky do potrubí nebo bioreaktoru, které umožňují výměnu senzoru bez přerušení provozu a rovněž ochranu senzoru během sanitace. Díky možnosti vyšroubovat senzor za provozu není nutné přerušit technologický provoz při jeho výměně a též během sanitace nepřichází senzor do styku se sanitačním médiem, čímž zejména u optických senzorů pro měření rozpuštěného O2 dochází k výraznému prodloužení jejich životnosti a součásně k prodloužení kalibračních intervalů.

Publikováno 4. 10. 2012 21:51

Refraktometrické stanovení prokvašení mladiny

Datum konání: 2. 6. 2010

 

Vedení hlavního vašení je jednou z důležitých činností při výrobě piva. Na standardnosti kvašení silně závisí opakovatelnost dalších výrobních operací, jejich ekonomika a v konečném důsledku standardnost piva. V současnosti se průběh kvašení řídí vstupními parametry jednotlivých várek, jako jsou koncentrace mladiny, zákvasná teplota, koncentrace a stav kvasinek a obsah rozpuštěného kyslíku.

V průběhu kvašení se nejčastěji sleduje teplota, zdánlivý extrakt, popř. stupeň prokvašení, užitečný je i obsah kvasničných buněk. V současnosti se bez základního měření neobejdou malí i velcí výrobci. Změřené veličiny slouží k úpravě průběhu hlavního kvašení i k odhalování závad hlavního kvašení.

Do zavedení teploměru a Ballingova sacharometru do pivovarské praxe se průběh kvašení odhadoval pouze podle změn zákalu a chuti. V současnosti se při domácí výrobě piva a v minipivovarech vystačí se sacharometrem s vestavěným teploměrem, neboť toto řešení je nejlevnější. U větších pivovarů se zpravidla při kvašení odebírají vzorky, které se analyzují v laboratoři, nebo přímo u kvasných nádob.

Ve starých spilkách se ponorný sacharometr ponořoval přímo do kvasné nádoby a jeho otáčením se odstraňovaly ulpívající bublinky oxidu uhličitého, které nadnášely sacharometr. Kromě toho oxid uhličitý, rozpuštěný v kvasící mladině zvyšoval její hustotu. Hlavní kvašení se řídilo podle hodnot zdánlivého extraktu a teploty za předpokladu, že je známa původní koncentrace mladiny, která se opět měřila sacharometrem.

S použitím velkoobjemových kvasných nádob se kromě těchto problémů objevily potíže s odběrem vzorků, které silně pěnily a navíc bylo nutné odpustit větší množství piva ze vzorkovacího potrubí a odběrové hadice. Odebrané vzorky se musely zbavit oxidu uhličitého, nebo přímo měřit jeho obsah.

 

Rychlé odstranění oxidu uhličitého v dekarbonizátoru typ OP firmy          1-CUBE

Mícháním vzorku za vysokých otáček se současným vzdušněním se kvasící mladina zbaví oxidu uhličitého. Takto upravený vzorek se může použít pro měření zdánlivého extraktu hustoměrem ve válci s objemem 100 ml, nebo pro měření refrakce. Doba dekarbonizace vzorku o objemu 100 ml je pouze 1 minuta. Znalost koncentrace původní mladiny se vobou případech předpokládá.

 

Refraktometrické stanovení prokvašení

V současnosti nabízíme refraktometrické stanovení zdánlivého extraktu v kombinaci s filtrací/odstředivkou. Odebraný vzorek se dekarbonizuje v dekarbonizátoru typ OP, zfiltruje nebo odstředí a změří refrakce, která se automaticky uloží do paměti refraktometru. Měření je jen málo citlivé na zbytkový obsah oxidu uhličitého.

Po ukončení měření se změřené hodnoty, pomocí USB kablíku, přetáhnou z paměti refraktometru do počítače a z hodnoty refrakce a původního extraktu mladiny se vypočte hodnota zdánlivého extraktu, skutečného extraktu, obsah alkoholu a stupeň prokvašení. Změřená a vypočtená data se znázorní a zobrazí v programovém souboru software Excel.

Výhodou tohoto postupu je rychlé a operativní stanovení prokvašení přímo v cechu CKT.

Výhody refraktometrického stanovení prokvašení:

 • Operativní stanovení kvasné křivky obsluhou vprovozu CKT, okamžitá dostupnost výsledku pro rozhodování obsluhy CKT
 • Potřeba odběru malého množství vzorku
 • Vyhovující přesnost metody
 • Nízké investiční náklady
 • Malé nároky na prostor
 • Přesnost stanovení zdánlivého extraktu (%) + - 0,15

Refraktometrické stanovení prokvašení mladiny.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:49