Vyhledat v katalogu

Česky English Deutsch Français Russian Polski Español
Drobečková navigace

1-cube s.r.o. > Novinky

Novinky


Odběrové zátky

Datum konání: 24. 10. 2007

 

ODBĚROVÉ ZÁTKY

Odběr vzorků piva bez ztráty oxidu uhličitého je nutný pro stanovení biologické stability provozních vzorků, měření pěnivosti metodou NIBEM a pro odběry vzorků, u nichž únik oxidu uhličitého ze vzorku může ovlivnit výsledky jeho analýz. Přitom je nutné odebírat vzorky ze vzorkovacích kohoutků např. ze sklepa, před filtrací, přetlačných tanků a KEG sudů. Vzorky se odebírají do lahviček sklouboučkovými uzávěry i do pivních lahví, uzavíraných korunkovými uzávěry. Při použití korunkovačky 1-CUBE lze zajistit odběr vzorků bez zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku z hrdla láhve.

Tyto požadavky splňují nové nerezové odběrové zátky. Před plněním se na odběrovou láhev nasadí plnicí hlava, láhev se připojí na potrubí a regulací výtoku piva se láhev naplní beze ztráty oxidu uhličitého. Pomalým průtokem piva se vytěsní pivo zpočáteční, nestardardní fáze plnění. Průtok piva se ovládá připojenou hadičkou s tlačkou, nebo je možné objednat zátku se škrtícím kohoutkem. Po pomalém poklesu tlaku se odběrový přípravek nahradí kloboučkovým uzávěrem nebo láhev uzavře korunkou. Existuje také varianta odběrové zátky pro odběr do PET lahve.


Publikováno 4. 10. 2012 21:27

Změříme Vám stabilitu Vašich piv

Datum konání: 25. 10. 2006

Nabízíme změření doby rozpadu pěny Vámi dodaných vzorků piv dle metody NIBEM případně jiných metod na našem novém analyzátoru stability pěny. Stačí pouze dodat vzorky piv a my Vám zašleme výsledky provedených měření. informace.pdf


Publikováno 4. 10. 2012 21:26

Analyzátor stability pěny typ FSA-COMFORT

Datum konání: 1. 1. 2006

1. Měření rozpadu pěny vytvořené vysokotlakým způsobem podle metodiky NIBEM 
Nibem měří čas poklesu povrchu pěny o výšku 10, 20, 30 mm pomocí systému elektrod. Centrální sonda je ponořena v pěně a pomalu se do pěny zanořuje. Pokud se některá z vedlejších elektrod dotkne povrchu pěny pohyb dolů se zastaví až do doby než je kontakt v důsledku poklesu pěny přerušen - pak se opět elektrody pohybují směrem dolů a cyklus se opakuje. Měření začíná od okamžiku, kdy pěna poklesne o 10 mm pod okraj kyvety. Měření pokračuje do okamžiku poklesu pěny o dalších 30 mm , tj. 40 mm od okraje kyvety. Pro reprodukovatelnost měření má zásadní význam odběr vzorku. Pivo se odebírá z lahve nebo plechovky pod tlakem 2 atm. pomocí sampleru ICAS a Flasheru, ve kterém se vytváří pěna.


Vytváření pěny podle metodiky NIBEM: 
1-Analyzátor stability pěny FSA, 2-Sampler ICAS, 3-Flasher, 4-Měřící kyveta, 5-Propojovací hadička
 

2. Automatické měření rozpadu pěny, vzniklé naléváním piva z láhve do sklenice 
Pěna vzniká pádem piva nasyceného oxidem uhličitým a odebíraného automaticky přímo ze stočené láhve. Tento způsob napodobuje lití piva přirozeným způsobem. Pivo se napouští z lahve nebo plechovky do měřící kyvety. Pro nastavení rychlosti napěňování a standardizaci postupu měření se zaznamenává doba napouštění. Napouštění je automaticky ukončeno po prvním kontaktu elektrodového senzoru s povrchem pěny. Elektrody jsou pohyblivé a sjíždějí postupně dolů, v závislosti na poklesu pěny. Pokud se elektrody dotýkají povrchu pěny, tak se nepohybují. Při poklesu pěny pod úroveň elektrod se elektrody pohybují směrem dolu až do dalšího kontaktu s pěnou. Přístroj měří čas poklesu pěny ve třech různých výškách, předem libovolně nastavených uživatelem, např. po 10, 20 a 30 mm poklesu. Čtvrtá dvojice výška/čas odpovídá celkové výšce pěny (až do lysinky) vytvořené v kyvetě a době jejího úplného rozpadu. Toto uspořádání odpovídá nalití pěny předepsané výšky a měření doby jejího úplného rozpadu podle spotřebitele.

3. Měření rozpadu pěny vytvořené z kapalin, nenasycených plyny 
Kromě výše popsaných způsobů měření je možné pomocí přístroje vytvářet pěnu z kapalin, nenasycených plyny, např. ze sladiny nebo mladiny a následně měřit rychlost jejího rozpadu. Pivo, nebo kapalina (sladina) se napěňuje v měřící kyvetě mícháním, mícháním a probubláváním, nebo jen probubláváním vzduchem, popř. i jiným plynem a následně se měří doba poklesu pěny o výšku 40 mm danou rozdílem výšek elektrod. Přitom je možné měnit počet otáček míchadla a průtok probublávajícího plynu, čímž lze připravit pěnu s různou strukturou, od hrubé až po velmi jemnou. Pěna se potom rozpadá po různou dobu v závislosti na struktuře pěny. Aby se zajistila reprodukovatelnost měření při pozdějším opakování pokusu, zůstávají poslední hodnoty otáček míchadla a průtoku plynu uloženy v paměti přístroje. Současně se také zobrazuje a do paměti ukládá doba napěňování (doba od zapnutí míchání/bublání do jejich vypnutí). 
 
Technická data: 
  • napětˇová soustava: TN-S 1+PE+N, napájecí napětí: 230V/50Hz, 
    krytí:IP 20, příkon:200 W
  • Kapacita paměti až 400 měření
  • Rozměry ( v x š x h ) 530 x 390 x 300 mm
  • Hmotnost 5 kg
  • LCD 4- řádkový displej 100 x 40 mm, 
  •  Rozhraní RS232 pro přenos dat z přístroje do počítače

Nastavitelné údaje:
  • průtok plynu pro vytváření pěny v kapalinách nenasycených plyny pomocí  plováčkového průtokoměru s jehlovým regulačním ventilkem
  • otáčky míchadla pro vytváření pěny v kapalinách nenasycených plyny pomocí membránové klávesnice
Přesnost: Rozsah měření:
- přesnost měření výšky pěny - 1 mm
- přesnost měření doby poklesu pěny- 1 sec
- pohyb elektrod 0 až 54 mm 
- měření času 0 až 999 sec
 

Příklad křivky poklesu povrchu pěny piva v čase zaznamenané přístrojem FSA v režimu "Automatické měření rozpadu pěny, vzniklé naléváním piva z láhve do sklenice" a zobrazeným v počítači PC.

 


Publikováno 4. 10. 2012 21:24